Επαγγελματίες

Κατηγορίες Mελών

Η ιδιότητα Mέλους του Ινστιτούτου αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως σύμβολο επαγγελματισμού στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Τα μέλη του ICS αποτελούν το μεγαλύτερο δίκτυο επαγγελματιών ναυλομεσιτών, διαχειριστών και πρακτόρων.

Οι υποψήφιοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις Επαγγελματικές Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι επιλέξιμοι για Μέλη ICS, μετά την υποβολή αίτησης και την έγκριση από το ICS Controlling Council. Είναι η μεγαλύτερη κατηγορία Μέλους, που περιλαμβάνει ναυλομεσίτες, πράκτορες, δικηγόρους, ναυτικούς, ασφαλιστές και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριότητας.

Οι Fellow είναι Μέλη (Members) ηλικίας άνω των 25 ετών με τουλάχιστον έξι χρόνια αρχαιότητα (seniority) στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας. Οι Fellow έχουν το δικαίωμα να αυτοαποκαλούνται «Chartered Shipbrokers». Τα Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για Fellow πρέπει να πάρουν έγκριση από το Συμβούλιο Ελέγχου.

Οι Members & Fellows που συνταξιοδοτούνται και δεν εργάζονται πλέον στη ναυτιλία μπορούν, εάν το επιθυμούν, να γίνουν Retired Members ή Retired Fellows.

Το Honorary Membership είναι ανοιχτό σε όσους έχουν συμβάλει σημαντικά στην εμπορική ναυτιλία. Είναι η υψηλότερη τιμή που απονέμεται από το ICS. Για να είναι επιλέξιμοι για Honorary Membership, οι υποψήφιοι πρέπει να προταθούν από τουλάχιστον τρία Μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου και η έγκριση χορηγείται με απλή πλειοψηφία.

Για να πληροί τις προϋποθέσεις για Life Membership, ένας Retired Fellow/Member θα πρέπει να προταθεί από το Παράρτημα στο οποίο ανήκει. Το Life Membership εξετάζεται για τους υποψηφίους που έχουν σημαντική συνεισφορά στο ICS για παρατεταμένη περίοδο, για παράδειγμα έχοντας κάποιος διατελέσει Πρόεδρος του Ινστιτούτου, του Παραρτήματος ή Μέλος εξειδικευμένης επιτροπής, Εισηγητής, Εξεταστής κ.λπ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις για εκλογή μέλους (MICS, FICS) θα υποβάλλονται προς εξέταση στο Εκτελεστικό/Ελεγκτικό Συμβούλιο. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου για την εξέταση των αιτήσεων αυτών πραγματοποιούνται συνήθως τους παρακάτω μήνες κάθε έτους: Φεβρουάριο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο.

Εάν έχετε ολοκληρώσει το PQE σας και θέλετε να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε μέλος του Ινστιτούτου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@helmc.com

ή υποβάλετε τα παρακάτω έντυπα:

ΕΙΣΤΕ ΗΔΗ ΜΕΛΟΣ;

Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό στο www.shipbrokers.org.