Εταιρείες

Γιατί να γίνετε μέλος;

Ξεκλειδώστε έναν κόσμο πλεονεκτημάτων για την εταιρεία σας!

Αύξηση της ευαισθητοποίησης στην αγορά.
Συμβολή στην ανέλιξη των εργαζομένων μέσω της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
Επέκταση επιχειρηματικών δικτύων

Άλλα οφέλη

Τα Μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο του ICS ως πρότυπο υπηρεσιών, προσόντων του προσωπικού της εταιρείας, συμμόρφωσης με τους κώδικες δεοντολογίας.

Τα Μέλη δικαιούνται έκπτωση 20% στα δίδακτρα για τα επαγγελματικά σεμινάρια HMC/ICS.

Τα Μέλη δικαιούνται έκπτωση 20% στις εκδόσεις του ICS

Άμεση πρόσβαση σε ταλαντούχα, υψηλά καταρτισμένα προφίλ μέσα από τη δεξαμενή ICS

Προγράμματα πρακτικής άσκησης

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για να γίνει η εταιρεία σας Μέλος του ICS, επικοινωνήστε μαζί μας: info@helmc.com