Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

1.1 Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας.

1.2 Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται όταν ενεργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας. Με άλλα λόγια, όταν καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων.

1.3 Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Στο βαθμό που αυτά τα cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας, θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση των cookies όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας.

1.4 Σε αυτή την πολιτική, “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στο HMC – Hellenic Management Centre [Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς, δείτε την Ενότητα 11.]

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

2.1 Σε αυτή την Ενότητα 2 έχουμε καθορίσει:

(α) τις γενικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να επεξεργαστούμε·

(β) στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που δεν αποκτήσαμε απευθείας από εσάς, την πηγή και τις συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των δεδομένων·

(γ) τους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα· και

(δ) τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας.

2.2 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας από εσάς (“δεδομένα χρήσης”). Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική τοποθεσία, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης στον ιστότοπο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρόνο, τη συχνότητα και το πρότυπο της χρήσης των υπηρεσιών σας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το σύστημα παρακολούθησης ανάλυσης μας. Αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία για τους σκοπούς της ανάλυσης της χρήσης του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η παρακολούθηση και η βελτίωση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας.

2.3 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες που μας παρέχετε για τον σκοπό της εγγραφής στις ειδοποιήσεις email και/ή στα ενημερωτικά δελτία μας (“δεδομένα ειδοποίησης”). Τα δεδομένα ειδοποίησης μπορεί να υποστούν επεξεργασία για τους σκοπούς της αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων και/ή ενημερωτικών δελτίων. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και/ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για να συνάψουμε μια τέτοια σύμβαση.

2.4 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες που περιέχονται ή σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία που μας στέλνετε (“δεδομένα αλληλογραφίας”). ”). Τα δεδομένα αλληλογραφίας μπορεί να περιλαμβάνουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία. Ο ιστότοπός μας θα δημιουργήσει τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με επικοινωνίες που έγιναν χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας του ιστοτόπου. Τα δεδομένα αλληλογραφίας μπορεί να υποστούν επεξεργασία για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας και της τήρησης αρχείων. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησής μας και οι επικοινωνίες με τους χρήστες.

2.5 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που αναγνωρίζονται σε αυτήν την πολιτική, όπου είναι απαραίτητο για την καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξωδικαστική διαδικασία. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία και η επιβεβαίωση των νομικών μας δικαιωμάτων, των νομικών σας δικαιωμάτων και των νομικών δικαιωμάτων άλλων.

2.6 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που αναγνωρίζονται σε αυτήν την πολιτική, όπου είναι απαραίτητο για τους σκοπούς απόκτησης ή διατήρησης ασφαλιστικής κάλυψης, διαχείρισης κινδύνων ή απόκτησης επαγγελματικών συμβουλών. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή προστασία της επιχείρησής μας από κινδύνους.

2.7 Εκτός από τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που ορίζονται σε αυτήν την Ενότητα 2, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα όπου τέτοια επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα, ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.

2.8 Παρακαλούμε να μην μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα άλλων προσώπων, εκτός εάν σας ζητήσουμε να το κάνετε.

3. Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους

3.1 Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ασφαλιστές μας και/ή στους επαγγελματικούς μας συμβούλους στο μέτρο που είναι λογικά απαραίτητο για τους σκοπούς απόκτησης ή διατήρησης ασφαλιστικής κάλυψης, διαχείρισης κινδύνων, απόκτησης επαγγελματικών συμβουλών, ή για την καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξωδικαστική διαδικασία.

3.2 Εκτός από τις συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων που ορίζονται σε αυτήν την Ενότητα 3, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου αυτή η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου αυτή η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξωδικαστική διαδικασία.

4. Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

4.1 Αυτή η Ενότητα 4 καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων, που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τη διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

4.2 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για αυτόν τον σκοπό ή αυτούς τους σκοπούς.

4.3 Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να καθορίσουμε εκ των προτέρων τις περιόδους για τις οποίες θα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα καθορίσουμε την περίοδο διατήρησης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) η περίοδος διατήρησης των δεδομένων ειδοποίησης θα καθοριστεί με βάση τη συχνότητα του ενημερωτικού δελτίου του ιστοτόπου.

(β) η περίοδος διατήρησης των δεδομένων αλληλογραφίας θα καθοριστεί με βάση την ολοκλήρωση της αλληλογραφίας.

4.4 Παρά τις άλλες διατάξεις αυτής της Ενότητας 4, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου αυτή η διατήρηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.

5. Τροποποιήσεις

5.1 Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας.

5.2 Πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να διασφαλίσετε ότι είστε ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές σε αυτή την πολιτική.

6. Τα δικαιώματά σας

6.1 Σε αυτή την Ενότητα 6, έχουμε συνοψίσει τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Ορισμένα από τα δικαιώματα είναι περίπλοκα και δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι λεπτομέρειες στις περιλήψεις μας. Συνεπώς, πρέπει να διαβάσετε τους σχετικούς νόμους και τις οδηγίες από τις ρυθμιστικές αρχές για πλήρη επεξήγηση αυτών των δικαιωμάτων.

6.2 Τα κύρια δικαιώματά σας σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων είναι:

(α) το δικαίωμα πρόσβασης·

(β) το δικαίωμα διόρθωσης·

(γ) το δικαίωμα διαγραφής·

(δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας·

(ε) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία·

(στ) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων·

(ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή· και

(η) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

6.3 Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα και, όπου το κάνουμε, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που αφορούν και τους παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων Εφόσον τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων δεν επηρεάζονται, θα σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων. Το πρώτο αντίγραφο θα παρέχεται δωρεάν, αλλά πρόσθετα αντίγραφα ενδέχεται να υπόκεινται σε εύλογη χρέωση.

6.4 Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

6.5 Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνουν: τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία· αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης· αντιτίθεστε στην επεξεργασία υπό ορισμένους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων· η επεξεργασία είναι για σκοπούς άμεσης εμπορίας· και τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις από το δικαίωμα διαγραφής. Οι γενικές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη: για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και πληροφόρησης· για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση· ή για την καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

6.6 Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτές οι περιπτώσεις είναι: αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων· η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή· δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας μας, αλλά χρειάζεστε προσωπικά δεδομένα για την καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· και έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, εκκρεμούντος της επαλήθευσης αυτής της αντίρρησης. Όπου η επεξεργασία έχει περιοριστεί βάσει αυτού, ενδέχεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, θα τα επεξεργαζόμαστε μόνο με τη συγκατάθεσή σας· για την καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου· ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος.

6.7 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, αλλά μόνο στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για: την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή στην άσκηση οποιασδήποτε επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί σε εμάς· ή τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή τρίτος. Εάν προβείτε σε τέτοια αντίρρηση, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία είναι για την καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

6.8 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορίας (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ για σκοπούς άμεσης εμπορίας). Εάν προβείτε σε τέτοια αντίρρηση, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτόν τον σκοπό.

6.9 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

6.10 Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

(α) η συγκατάθεση; ή

(β) ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης,

και η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει όταν θα επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

6.11 Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών παραβιάζει τους νόμους προστασίας δεδομένων, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στο κράτος μέλος της ΕΕ όπου διαμένετε συνήθως, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της φερόμενης παράβασης.

6.12 Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε αυτή τη συγκατάθεση οποιαδήποτε στιγμή. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση.

6.13 Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς.

7. Σχετικά με τα cookies

7.1 Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει έναν αναγνωριστικό (μια σειρά από γράμματα και αριθμούς) που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε έναν φυλλομετρητή ιστού και αποθηκεύεται από τον φυλλομετρητή. Ο αναγνωριστικός στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που ο φυλλομετρητής ζητά μια σελίδα από τον διακομιστή.

7.2 Τα cookies μπορεί να είναι είτε “επίμονα” cookies είτε “συνεδριακά” cookies: ένα επίμονο cookie θα αποθηκευτεί από έναν φυλλομετρητή ιστού και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. Ένα συνεδριακό cookie, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της συνεδρίας του χρήστη, όταν κλείσει ο φυλλομετρητής.

7.3 Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν καμία πληροφορία που να προσδιορίζει προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε για εσάς μπορεί να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies και λαμβάνονται από αυτά.

8. Cookies που χρησιμοποιούμε

8.1 Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) προσωποποίηση – χρησιμοποιούμε cookies για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις σας και για την προσωποποίηση του ιστοτόπου για εσάς·
(β) ασφάλεια – χρησιμοποιούμε cookies ως στοιχείο των μέτρων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των λογαριασμών χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής δόλιας χρήσης των διαπιστευτηρίων σύνδεσης και για την προστασία του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας γενικά·
(γ) ανάλυση – χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τη χρήση και την απόδοση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας· και
(δ) συγκατάθεση για cookies – χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τη χρήση cookies γενικότερα.

9. Cookies που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών μας

9.1 Οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

9.2 Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. GooglΗ πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:https://www.google.com/policies/privacy/.

10. Διαχείριση των cookies

10.1 Οι περισσότεροι φυλλομετρητές σάς επιτρέπουν να αρνηθείτε να αποδεχτείτε cookies και να διαγράψετε cookies. Οι μέθοδοι για να το κάνετε αυτό διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή και από έκδοση σε έκδοση. Μπορείτε, ωστόσο, να λάβετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό και τη διαγραφή cookies μέσω αυτών των συνδέσμων:

10.2 Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστοτόπων.

10.3 Εάν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

11. Τα στοιχεία μας

11.1 Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από το HMC – Hellenic Management Centre.

11.3 Η κύρια τοποθεσία της επιχείρησής μας είναι 1 Πλάτωνος & 18 Σωτήρος Διός, Πειραιάς, Ελλάδα.

11.4 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

(α) με ταχυδρομείο, στη διεύθυνση που δίνεται παραπάνω;
(β) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου μας;
(γ) τηλεφωνικά στο +30 210 412 5945, ή;
(δ) με email στο info@helmc.com

12. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

12.1 Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων μας είναι: info@helmc.com.