Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του ICS Annual Professional Maritime Programme και των Εξετάσεων Πιστοποίησης (Institute’s Professional Qualifying Examinations, PQE) του ICS, οι επιτυχόντες  μπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση Μέλους, με όλα τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που συνεπάγεται αυτό.

Η ιδιότητα του μέλους του Institute of Chartered Shipbrokers αναγνωρίζεται παγκοσμίως, επιβεβαιώνει ότι ανήκετε σε έναν επαγγελματικό φορέα που σας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο δυναμικό περιβάλλον της εμπορικής ναυτιλίας και αποδεικνύει τη δέσμευσή σας στον επαγγελματισμό και τις σύγχρονες γνώσεις σας.

Τα μέλη του Ινστιτούτου συνδυάζουν τις γνώσεις που αποκτώνται μέσω σπουδών, οι οποίες αποδεικνύονται μέσω εξετάσεων, με μια επιχειρηματική ηθική που βασίζεται στο “Our Word, Our Bond” και προσδίδει εμπιστοσύνη στον κλάδο παγκοσμίως. Τα μέλη του Ινστιτούτου είναι επαγγελματίες της ναυτιλίας.

Παγκόσμια Δικτύωση με τους Επαγγελματίες της Ναυτιλίας

Οι τίτλοι MICS και FICS κάνουν τη διαφορά σε έναν πολύ δύσκολο και συνεχώς μεταβαλλόμενο τομέα υπηρεσιών, ο οποίος εξακολουθεί να εξαρτάται από τη γνώση και την εμπιστοσύνη των βασικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ζητούν τη γνώμη του Ινστιτούτου για τα σχετικά θέματα της ναυτιλίας.

Ως το μεγαλύτερο δίκτυο επαγγελματιών της ναυτιλίας, η ιδιότητα Μέλους του ICS αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένδειξη επαγγελματισμού στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ταυτόχρονα, η ιδιότητα Μέλους του Ινστιτούτου σας δίνει τη δυνατότητα να παρευρεθείτε σε μια σειρά εκδηλώσεων, όπως σεμινάρια, δείπνα, εργαστήρια, διαλέξεις και εκπαιδευτικά μαθήματα, όλα σχεδιασμένα να συμβάλλουν στην ενίσχυση των επαγγελματικών γνώσεων των μελών μας και να τους προσφέρουν έναν τρόπο να δικτυωθούν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία άλλων μελών.